Van alle vrouwen die in 1985 zijn geboren krijgt 19% maar 1 kind, 41% krijgt 2 kinderen en 22% gaat voor een drietal of meer. Ter vergelijking: in 1935 kreeg nog maar 10% van de ouders één kind. Het aantal driekoppige gezinnen neemt dus toe, hoewel het nog steeds niet sociaal geaccepteerd is.

Zo krijgen moeders met één kind nog steeds vaak de vraag wanneer de volgende komt en zo niet, waarom dan niet? We spreken (taalkundig incorrect) nog vaak over ‘een enigste kind’. Maar we bedoelen natuurlijk ‘een enig kind’. En zij zijn dit ook in dubbele betekenis. Want hoewel er altijd werd aangenomen dat dit egocentrische verwende poepappels waren, toont de praktijk en de wetenschap het tegenovergestelde aan.

Vrijgevig

Journalist Lauren Sandler is zelf enig kind en heeft een dochter die op haar beurt ook weer enig kind is. Zij onderzocht het effect van het ontbreken van een kinderrij. Zo blijken volwassen kinderen die als ‘eenling’ in een gezin opgroeiden juist vrijgevig en royaal te zijn en hechten ze belang aan hun relaties, want ze koesteren, meer nog dan mensen met broers en zussen, hun sociale contacten. Voorts werd duidelijk uit het onderzoek van Sandler dat ‘die enige kinderen’ niets minder of meer verwend te worden als degenen uit grotere gezinnen. Over haar bevindingen en research schreef ze het boek ‘One and Only‘.

Innovatief

Enig kinderen zijn misschien net als oudste kinderen wat behoudender, maar bij gebrek aan broertjes en zusjes leren ze goed alleen te zijn en daarbij innovatief te wezen. Vaak lopen ze qua prestaties vóór op andere kinderen, zeker wat betreft praten, het resultaat van veel aandacht van de ouders. Ook de mythe dat het zielig zou zijn, werd een aantal jaren geleden reeds is doorgeprikt met een Brits onderzoek. Het is niet ‘goed voor je kind om er nog eentje erbij te nemen’: zij zijn het aller-gelukkigste van iedereen en hebben het meeste zelfvertrouwen. Hoe meer broers of zussen erbij, hoe ongelukkiger men bleek te zijn. Bijkomend voordeel is dat enige kinderen, beter dan anderen, in staat zijn om zichzelf bezig te houden en meer initiatief tonen in sociale situaties.

Minder strijd

Een belangrijke reden waarom enige kinderen meer zelfvertrouwen hebben en tevredener zijn, is dat ze niet met pesterijen van de andere kinderen in het gezin moeten kampen. Vroegere studies leken erop te wijzen dat wie het enige kind was in een gezin, later af te rekenen kreeg met gebrekkige sociale vaardigheden en vaak egoïstischer in het leven zou staan. Zo zouden dergelijke kinderen al in de kleuterschool minder makkelijk vriendjes kunnen maken. Gundi Knies van het Instituut voor Sociaal en Economisch Onderzoek aan de Universiteit van Essex, die de gegevens van het jongste onderzoek analyseerde, weerlegt die oude onderzoeksconclusies nu. “Hoe minder broers of zussen, hoe gelukkiger. De strijd om aandacht van de ouders en de noodzaak om de ‘eigen’ spullen te delen broers en zussen, zijn de hoofdoorzaken van een groter ongeluksgevoel.”

Beter voor relatie van ouders

Steeds meer ouders, ook in Nederland, kiezen ervoor om het bij één kind te houden. Dat is ook voor henzelf een goed plan: het is namelijk beter voor je relatie en voor je eigen levensgeluk, blijkt uit onderzoek, waarover de Volkskrant schrijft.” De kwaliteit van de relatie gaat onmiskenbaar achteruit bij een tweede kind. Het wordt gewoon moeilijker wanneer er meer kinderen komen. Er is zoveel stress, zoveel werk dat je als ouders moet doen”, aldus Judith Dubas, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, die veel onderzoek deed naar het onderwerp. Ook uit een Amerikaanse meta-analyse bleek reeds dat ouders met elk kind een beetje minder tevreden worden over hun relatie. Voor hoogopgeleiden en vrouwen geldt dat in nog sterkere mate.

Feministisch

Het algehele individuele geluksniveau lijdt tevens onder een groeiend gezin: hoe meer kinderen, hoe minder gelukkig bleek uit een studie uit 2011 in 86 landen. De gelukspiek die ouders ervaren bij het eerste kind, blijft bij de volgende kinderen uit. Geluksprofessor Ruut Veenhoven is gelukkig met deze wetenschappelijke ondersteuning. “Vaak wordt nog gedacht: hoe meer kinderen, hoe beter. Het is goed om dat misverstand de wereld uit te helpen. Immers, het is niet goed voor moeder aarde om veel kinderen te krijgen. En ook niet voor de vrouwenemancipatie.”

Bekend & enig kind.

Dat die ‘enige kinderen’ het best ver schoppen, blijkt uit het rijtje bekende Nederlanders die in een één kind-gezin opgroeiden. Anita Witzier, Johan Derksen, Andre van Duin, Fatima Moreira de Melo, Paul Verhoeven, Bridget Maasland, Candy Dulfer, Viola Holt en Sara Kroos. Tenslotte nog wat overleden bekende enige mensen: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Frank Sinatra, Hans Christian Andersen, John Lennon en Robin Williams.

Beeld: Pxhere