Vrouwen onder de 25 jaar maken minder promotie dan mannen. Opmerkelijk omdat zij vaker dan mannen hoogopgeleid zijn en de factor gezin en kinderen dan nog nauwelijks een rol spelen. Studie- en beroepskeuzes lijken de boosdoeners, maar ook hardnekkige stereotypes.

Ook de jonkies

Aldus Jan Denys van Randstad. Het uitzendbureau deed daartoe onderzoek onder 22.000 Belgische werknemers, al voor de coronacrisis. In de afgelopen 5 jaar bleken mannen over alle leeftijdscategorieën bijna 10% meer promotie gemaakt te hebben dan vrouwen. Daaronder wordt verstaan een andere functie verkrijgen met meer verantwoordelijkheden en inkomen. Opvallend is dat dit ook geldt in de leeftijd onder de 25. Een kwart van de mannen in deze leeftijdscategorie ging vooruit in hun professionele carriere tegenover 14% van de vrouwen.

Vrouwen anticiperen teveel

Vrouwen krijgen gemiddeld op hun 29ste een eerste kind en verlaten het ouderlijke huis op hun 24ste, waardoor de verklaring van de keuze voor het gezin voor hen niet geldt. Jan Denys: “Het is niet uit te sluiten dat een aantal jonge vrouwen reeds vroeg in de loopbaan anticiperen op een latere gemengde rol van huishouden en betaald werk. Een andere mogelijkheid is dat vrouwen nog steeds meer kiezen voor beroepen in vlakke loopbanen. Ook het gedrag van de leidinggevende kan een rol spelen. En tenslotte kan de oorzaak ook gezocht worden in de sfeer van investeringen in netwerken en onderhandelingsskills.”

Meer expansie ‘binnenshuis’

Voorts bleek dat het meerendeel van de werknemers intern (83%) en niet extern (17%) promotie maakt. De grootste slag in de loopbaanbeklimming wordt gemaakt tussen de 25 en 44 jaar. Ook zo bekeken doen mannen (45%) het beter dan vrouwen (28%0. Boven de 45 i dat respectievelijk 25% en 15%.

Kijk wie er naast je ligt

Caitlin Moran, bekend van haar bestseller ‘How to Build a Girl’ wijst in haar laatste boek ‘More Than a Woman’ exact aan waar de ‘bottleneck’ in de vrouwenloopbaan zich bevindt: naast haar in bed. “Als zij kinderen en een carriere wil, dan is een vrouwenleven net zo geslaagd als de man of vrouw die zij trouwde”, aldus Moran. “Maar al te vaak trouwen vrouwen met hun glazen plafond.” Je hebt het vaak niet door, glas is immers doorzichtig.”

Lesbische vrouwen doen het beter

Deze bewering wordt ondersteund door vele cijfers uit de afgelopen jaren. Uit salarisonderzoeken blijkt niet alleen dat het gemiddelde loon van lesbische vrouwen hoger ligt dan dat van heterovrouwen, ook het verschil tussen de partners is kleiner. Dat geldt tevens voor de inkomens van vrouwenparen die kinderen krijgen ten opzichte van man-vrouw-stellen met een gezin. Dit laatste wordt ook wel ‘babyboete’ genoemd.

Branches

Vooral door de coronacrisis zijn we meer gaan nadenken over wat essentiële beroepen dan wel zijn en hoe scheef (of recht: het is maar hoe je het bekijkt) de loonverschillen zijn. Vrouwelijke artsen en specialisten verdienen ondanks hun enorme opkomst nog altijd minder dat hun mannelijke collega’s. Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal gemaakte uren. Daarentegen staat dat MBO- en HBO-vrouwen vaker kiezen voor een studierichting en dus een branche van werken die nu eenmaal minder oplevert dan de richtingen die mannen vaker kiezen. De loonkloof in de publieke sector is kleiner dan die in het bedrijfsleven, maar het gemiddelde jaarsalaris is er lager.

Ambitie is niet vies

Op de leeftijd van 15 jaar is de ambitie bij jongens en meisjes op middelbare scholen gelijk. Ergens tussen toen en pakembeet tien jaar later is er dus bij vrouwen wat verdampt. Hoewel jonge vrouwen van nu het al stukken beter doen dan eerdere generaties, lijkt het erop dat ambitieus zijn door hen anders gezien wordt dan door mannen, die dat directer aan hun loonstrookje en de titel van hun functie aflezen. Maar ook managers en HR-afdelingen (die notabene tegenwoordig veelal uit vrouwen bestaan) ‘zien’ promotiekansen eerder bij jonge mannen dan bij jonge vrouwen. En ‘you can’t be what you can’t see’, dus dat jonge vrouwen eerder remmen in hun loopbaan terwijl de mannen er een tandje bijzetten, zal overgaan, zodra ambitie voor alle genders dezelfde betekenis heeft gekregen met zichtbare goede rolmodellen. Ik zeg: gassen meiden!

Beeld: Pixabay

Geef een reactie