De TU Eindhoven presteert het slechtst van alle Nederlandse universiteiten als het gaat om de verhouding man-vrouw in hun docentenkorps. Om dit te verbeteren werd vorig jaar het Irène Curie Fellowship-programma gestart, vernoemd naar de Franse wetenschapper en Nobelprijswinnaar Irène Curie, dochter van de nog beroemdere Marie Curie. Vacatures voor 150 wetenschappelijke functies werden zo open gesteld voor vrouwen. Pas als er na een half geen kandidaat is gevonden, dan mogen ook mannen reageren. Goed idee nietwaar? Maar wat schetst onze verbazing? Het mag niet, want het is discriminatie, zo heeft het College voor de Rechten van de Mens afgelopen zomer geoordeeld na klachten. Na eeuwenlang uitsluiting en discriminatie van vrouwen, mag een dergelijk paardenmiddel dus niet gebruikt worden……….

Op zoek naar balans

Op zich biedt de wet de mogelijkheid om vrouwen een grotere kans te geven, maar dat mag niet door mannen helemaal uit te sluiten. Dat mag pas als all andere manieren bewezen niet hebben gewerkt. Volgens het College heeft de TU/e hier steken laten vallen in het verleden, bijvoorbeeld omdat er niet ‘gestraft’ werd met bijvoorbeeld minder budget wanneer het faculteiten ‘niet lukte om meer vrouwen aan te trekken’. En omdat er tussen faculteiten in Eindhoven onderling verschillen zijn, is het volgens het college ook niet nodig om het beleid voor de hele universiteit te laten gelden.

Mannen mogen niet onderop liggen

Stel dat de universiteit kan aantonen dat het paardemiddel echt nodig is, dan nog mag dat pas als kandidaten die hebben gesolliciteerd verder gelijk zijn qua geschiktheid voor de functie. De TU/e legde mannen onder op de stapel en dat mag dus niet. Vacatures moeten altijd voor iedereen openstaan.

Huilie huilie

Het oordeel van het College, de voormalige Commissie Gelijke Behandeling, is niet bindend. Als een partij of persoon naar de rechter zou stappen vanwege het beleid van de universiteit, dan moet de rechter het oordeel wel meewegen in het vonnis. Ja vaag is het zeker. En ik had werkelijk nooit gedacht dat mannen na tig eeuwen patriarchaat naar ‘het college’ zouden stappen om huilie-huilie te doen. Afijn….

Het moet dus anders vanwege de gepikeerde mannen

De TU/e werkt nu aan nieuwe plannen om vrouwen voorrang te geven bij wetenschappelijke vacatures. Dat heeft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven laten weten aan de Tweede Kamer. Ze heeft schriftelijke vragen van 3 VVD-Kamerleden gekregen over de kwestie en zou zich positief hebben uitgelaten over het oude voorkeursbeleid. De minister geeft aan dat de universiteit het beleid inmiddels heeft beëindigd en dat een nieuw project wordt voorbereid, die wel voldoet aan de regels. Het is onbekend wanneer de nieuwe plannen worden gepresenteerd.

 

Geef een reactie