Er zijn een aantal zaken waar ik als mens (en dus ook als feministe) van in een spagaat raak. Eentje daarvan is de prostitutie. Want is dat eigenlijk niet meer van deze tijd of is het juist van alle tijden? Aan de ene kant is er het pikdonkere circuit met pooierboys, mensenhandel, drugsverslaafde prostituees en minderjarigen die illegaal worden ‘aangeboden’. Aan de andere zijde zijn er de sekswerkers die met opgeheven hoofd en rechte rug zeggen dat zij dit oudste beroep ter wereld vrijwillig beoefenen. Sommigen van hen hebben zich zelfs gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een beperking, die in het normale leven ‘de seksboot’ geheel missen. En dan zijn er nog de prostituees die er voor zorgen dat seksloze huwelijken niet ten onder gaan. Geloof mij, ik heb deze dames mogen interviewen: dat is geen verkooppraatje en komt veel vaker voor dan je denkt. Het fenomeen van betaalde seks is dus helaas niet in één woord te vatten en ook niet in één mening van goed of fout. Maar dat is wel wat momenteel aan de orde is in politiek Den Haag….

Begin september stemde de Tweede Kamer over een burgerinitiatief van jongerenbeweging Exxpose, om het kopen van seks strafbaar te maken. De beweging wil ‘de realiteit van prostitutie aan het voetlicht wil brengen.’ Hun motie kwam er niet doorheen, maar partijen CDA en ChristenUnie laten het daar niet bij zitten, dus er gaat nog verder gedebatteerd worden.

Argumenten tegen

Anti-prostitutie feministen vinden het een vorm van vrouwenuitbuiting en mannelijke dominantie, die het gevolg zijn van de nog immer aanwezige patriarchale maatschappelijke orde. Deze feministen vinden dat betaalde seks een negatief effect heeft op zowel de prostituees zelf als op de samenleving als geheel. Het bevestigt volgens hen de stereotiepe opvattingen over vrouwen als lustobject, die kunnen worden gebruikt en misbruikt door mannen, wanneer het hen uitkomt.

Argumenten voor

Pro-prostitutie feministen vinden dat sekswerk een gekozen bestaansrecht is en vinden dat het gezien moet worden als ieder ander beroep, inclusief vakbonden, medische bijstand en een veilige werkomgeving. Juist het verbieden van vrouwen om hun eigen keuzes te maken is immers patriarchaal. Daarbij: door prostitutie legaal te houden, zouden er minder seksuele delicten plaatsvinden. (Dit is overigens nog nimmer bewezen) Voor de duidelijkheid: daar vallen dus met nadruk niet alle duistere praktijken van mensenhandel en gedwongen sekswerk onder.

Deal

En waar sta ik dan in dit alles? Het gaat er niet om wat ik zelf zou kiezen. Er zijn wel meer beroepen die ik zou afraden bij mensen waar ik veel om geef. Zoals trapeze-artiest, Formule 1-rijder of weet ik veel wat voor andere linke soep. Maar ik ben geen moralist, dus in geval van vrijwillige, veilige seks van twee kanten: DEAL!

Politiek

Ook een merendeel van de Tweede Kamer ziet niets in een verbod op betaalde seks in Nederland. Tijdens een debat bleek deze week dat alleen CDA, ChristenUnie en SGP willen dat er een einde komt aan de ‘rosse buurten’, escortservices en seksclubs in ons land. Toch ook wel vreemd, omdat er net zoveel christelijke als niet-christelijke mensen seksuele dienstverlening (ja, laat ik het maar even zo noemen) afnemen. In het buitenland staat Amsterdam bekend om het ‘sex, drugs & rock’n roll-gehalte’, maar als je de cijfers erbij pakt wordt duidelijk dat er meer sekswerkers in clubs zitten in de provincie en dat escorts vaker buiten ‘De Ring A10’ actief zijn dan erbinnen.

Uit Zweden

Veel van de christelijke partijen zien in het ‘Zweedse model’ een goede oplossing. Dat betekent dat niet de prostituee, maar wel de hoerenloper strafbaar is. Lijkt mooi, maar de praktijk in het Scandinavische land laat zien dat er sinds de invoering van deze wet ongelooflijk veel illegale prostitutie is ontstaan, inclusief (en daar gaan we weer) alle klote-scenario’s.

Sekswerkers zelf

Mariska Majoor is auteur van het boek ‘De Wallen, toekomst van ons verleden’ en oprichter van PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers en het Prostitutie Informatie Centrum. Zij wordt er moe van dat haar beroep altijd in het verdomhoekje wordt gestopt.  “Als er in de aspergestekerij of bollenteelt sprake is van dit soort misstanden, probeert de politiek die misstanden aan te pakken, niet de sectoren in z’n geheel.” Dat laatste gebeurt volgens haar wel bij sekswerk. “Misstanden worden aangegrepen om de hele branche in kwaad daglicht te zetten”, aldus Mariska Majoor.

ARBO

Verboden vruchten zijn het lekkerste, zeker in het geval van seks en bijgaande aberraties. Verbieden gaat mijns inziens dus contra-productief werken. Wat wel? Bovengronds sekswerk met goed toezicht. Nee niet van meneer pastoor of van dominee Weetikveel. Die zouden zelf maar ‘in zonde’ vervallen. Nee ik bedoel met uitstekende voorzieningen op het gebied van de medische en de geestelijke gezondheidszorg, inclusief vertrouwenspersonen en meldpunten. Een gezonde en veilige werkplek voor iedereen.

Dédain

En dan nog 1 dingetje: politie-agenten, medisch personeel en andere beroepsgroepen die te maken krijgen met sekswerkers, moeten deze mensen serieuzer gaan nemen. Ik hoorde nog niet zo lang geleden een politie-agent zeggen ‘een hoer kan niet verkracht worden’. PARDON? Ook medisch personeel heeft de neiging met enig dédain om te gaan met mensen uit de seksbranche. Gelukkig zijn ze lang niet allemaal zo, maar die nare trekjes en/of weeffoutjes moeten we in ons zo vrijzinnige Nederland nog wel even kwijt.

Conclusie: ik zou wel willen dat prostitutie overbodig zou zijn, maar de praktijk leert mij anders naar de zaken (en vooral naar de mensen) te kijken.

Geef een reactie