Niet de moeder van een directeur van een bedrijf, ook niet zijn echtgenote, maar zijn kinderen zorgen ervoor dat hij anders gaat denken. Als hij zoons heeft zal hij zichzelf een groter loon uitkeren en zijn personeel minder. Maar nadat hij vader is geworden van een meisje, stijgen de salarissen van de vrouwen binnen zijn bedrijf.

“De sfeer is helemaal anders dan wanneer alleen mannen in pakken rond de tafel zitten en het enige verschil de kleur van hun dassen is”, laat Margrethe Vestager optekenen in een interview met KNACK. “Vrouwen zijn minder gefocust op gelijk krijgen. Ze zijn praktischer ingesteld, zoeken naar de best mogelijke oplossing, en verliezen minder tijd met spelletjes spelen of robbertjes vechten.” Maar we zijn er nog niet volgens de EU-commissaris.

Cultuuromslag

“Je zou kunnen zeggen dat mannen hun macht niet willen afgeven. Maar als je hun dat persoonlijk vraagt, ontkennen ze dat vaak. De grootste feministen zijn bovendien mannen met dochters, omdat ze hopen dat die later niet gediscrimineerd zullen worden. Het gaat dus niet om de individuele man, het gaat om de cultuur.”

Het dochtereffect

Daar heeft Margrethe Vestager een belangrijk punt te pakken. Niet de moeder van een directeur van een bedrijf, ook niet zijn echtgenote, maar zijn kinderen zorgen ervoor dat hij anders gaat denken. Als hij zoons heeft zal hij zichzelf een groter loon uitkeren en zijn personeel minder. Maar nadat hij vader is geworden van een meisje, stijgen de salarissen van de vrouwen binnen zijn bedrijf met 1,3%, terwijl dat van de mannen blijft steken bij 0,8%. Het effect is het sterkste bij de eerste dochter en nog sterker als zij ook het eerste kind is.

Statistisch gestaafd

Zo bleek enige jaren terug uit internationaal onderzoek. De wetenschappers bestudeerden gegevens van ruim 6000 private bedrijven met meer dan 10 werknemers over de periode 1995 – 2006. Nadat de CEO van een bedrijf vader is geworden van een meisje, stijgen de salarissen van de vrouwen binnen zijn bedrijf met 1,3%, terwijl dat van de mannen blijft steken bij 0,8%. Het effect is sterker bij de 1e dochter en nog sterker als zij ook het 1e kind is. Theoretisch opgeleide vrouwen hebben het meeste profijt van het ‘dochtereffect’. Dit heeft te maken met het feit dat CEO’s zich makkelijker identificeren met carrierevrouwen, omdat zij hun dochters in de toekomst ook zo zien.

Begrip

De onderzoekers nemen aan dat vaders van dochters feministischer worden in houding en gedrag. Dit is dus o.a. merkbaar in hun salarisbeleid. Eerder werd al aangetoond dat het krijgen van dochters ertoe leidt dat beide ouders meer begrip en steun ontwikkelen voor seksegelijkheid. Het verschijnsel heeft een naam: namelijk het ‘might-girl-effect’. Op de leeftijd dat hun dochter ongeveer naar de middelbare school gaat, wordt papa zich namelijk meer bewust van de ervaringen van vrouwen en de zaken waar zij tegenaan lopen. Dat brengt het perspectief van het vrouwzijn dichterbij en dat verandert de mening over seksegelijkheid. Het onderzoek bestrijdt daarmee tegelijkertijd het idee dat dergelijke denkbeelden onveranderlijk zijn.

Vrouw aan de haard? Niet zijn dochter!

Want er is nog meer onderzoek naar gedaan door de London School of Economics. Zij houden al decennia lang enquêtes onder Britse huishoudens: tussen 1991 en 2012 vulden ruim 5000 mannen en 6300 vrouwen met een kind onder de 21 in huis de vragenlijst in. Daarin werd hun mening gepeild over stellingen als ‘Het is de taak van de man om geld te verdienen; de vrouw moet voor het huis en gezin zorgen’. Zo kon goed worden gekeken of en hoe die opinie veranderde.

Puberteit

Vaders met dochters hadden duidelijk minder patriarchale denkbeelden, maar dit kwam pas als hun dochter(s) op een leeftijd kwam, waarop ze naar de middelbare school ging. Eenderde van de vaders met minstens één tienerdochter had erg traditionele opvattingen, tegenover 37 procent van de mannen met alleen zonen. Bij paren met een dochter was het ook minder vaak dat de man werkte en de vrouw niet: het werkt

Vaderskinderen

Veel sterke vrouwen hadden en/of hebben met hun vader een goede band. Zijn rol wordt in het emancipatieproces te vaak onderschat. Meisjes met vaders die hun aandeel pakken in het huishoudelijke gebeuren van alledag, kiezen vaker minder traditioneel ‘vrouwelijke’ beroepen. Dit in tegenstelling tot meisjes uit gezinnen met een klassiek rollenpatroon, waarin voornamelijk de moeder het huishouden bestiert. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van British Columbia onder 326 kinderen tussen 7 en 13 jaar, samen met tenminste één van hun ouders, waarover is gepubliceerd in ‘Psychological Science’. Hoofdonderzoekster Alyssa Croft verklaart dat gelijkheid in het huishouden de manier is voor jonge vrouwen om een carrière te kiezen waarvoor ze tot een halve eeuw terug uitgesloten werden.

Zijn genderbeeld, haar carrière

Vaders die meehelpen in het huishouden voeden dochters op die er een bredere waaier aan carrièremogelijkheden op nahouden. Zo zouden ze vaker ambities koesteren voor minder traditionele en doorgaans beter betaalde banen. De overtuigingen van de moeder over genderrollen en werk hebben een grote invloed op hoe kinderen tegenover het klassieke verwachtingspatroon aankijken, maar het zijn de vaders die specifiek een belangrijke rol spelen in de professionele ambities van hun dochters.

Geef een reactie