Niet alleen lichamelijke en geestelijke kenmerken worden via het DNA van de verwekkers bepaald. Ook ervaringen, ideeën, trauma’s worden doorgegeven in de generaties. Dit wordt ook wel epigenetica genoemd.

Zo is daar de angst en de afkeer voor ratten. Een medemens ‘een rat’ noemen, is nooit positief bedoeld. Ze behoren tot de door ons bepaalde categorie ‘plaagdieren’. Zo werd eeuwenlang aangenomen dat ratten de verspreiders waren van ziektes. De pest-pandemie werd geheel op het conto geschreven van dit knaagdier. ‘De Zwarte Dood’ werd veroorzaakt door een bacterie, de Yersinia pestis. Tot voor kort werd aangenomen dat de vlooien die de ziekte verspreidden zich nestelden in rattenvachten. Onderzoek toonde aan dat het niet ratten waren die de dodelijke vlooien met zich meedroegen maar de mensheid zelf. Toch is er nog veel (onnodig) gegriezel over ratten. Lees Maarten ’t Hart eens.

Concurrentie

Bij wolven speelt een zelfde soort sentiment. Deze ancestor van onze geliefde honden had in sprookjes (Roodkapje, De Wolf & de 7 geitjes etc.) , mythen en legenden per definitie een slechte naam. Waarom? Nou om de simpele reden dat wolven aan het rendement van mensen zaten. Wolven zitten aan geiten, schapen en lammeren en laat die nou door ons mensenkinders bedacht zijn voor onszelf. Wol, melk, vlees. De wolf was nimmer een gevaar voor de mens, maar wel voor de tot slaaf gemaakte veestapel. Dit infantiele volksgeloof speelt door tot heden ten dage. Met de consumentistische aanhangers van BBB en Caroline van der Plas voorop.

Rudimentair

De sprong die ik nu ga maken lijkt krenkend, maar is het niet. ‘Zap’ dus niet weg. Bij afkeer van Joden spelen dezelfde onzuivere sentimenten mee als bij bovengenoemde dieren. Antisemitisme is een rudimentaire emotie die van generatie op generatie is doorgegeven. Van oudsher droeg het christendom een sterk antisemitisch denken uit, gebaseerd op het idee dat Joden hun Jezus hadden vermoord. Het waren de Romeinen, maar het vormde wel de bron voor een ‘conspiracy’ over een pact van Joden met de duivel, die bijvoorbeeld christenkinderen gebruikten voor hun rituele offers. (echo)

Antizionisme

Door de eeuwen heen bleef jodenhaat overeind. De vele pogroms en vervolgingen zijn na te lezen in de geschiedenisboeken. De culminatie was de Holocaust (Shoah) met z’n miljoenen slachtoffers. Recente geschiedenis, nog geen 100 jaar geleden. Antisemitisme (jodenhaat) moet volgens velen vandaag de dag onderscheiden worden van antizionisme (haat tegen de staat Israel). Echter het antizionisme leidde o.l.v. H*tler nou juist tot de massaslachting van Joden. Al-Hoesseini, leider van de Palestijnse Arabieren tijdens de Tweede Wereldoorlog en afkomstig uit een familie die eeuwenlang moefti’s leverde voor Jeruzalem, ging in 1941 en 1943 bij Hitler op bezoek om te bespreken hoe ze van de joden af konden komen. Al-Hoesseini drong er destijds op aan om alle joden te vernietigen en raadde bovendien aan om ook de kinderen niet te vergeten. Het antisemitisme en antizionisme van deze grootmoefti van Jeruzalem en zijn verbinding met het nazisme vallen niet te ontkennen.

Vonkje

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 was grotendeels een reactie op de vele mensenrechtenschendingen waarmee de Holocaust gepaard ging. Wat niet wil zeggen dat ik de huidige bommen van Netanyahu rechtvaardig. Geenszins. Maar het is wel scheef dat we het verdedigen van Oekraïne tegen het grote gevaar dat P*tin heet bewonderen en aan de andere kant het verdedigen tegen het grote gevaar dat islam heet verketteren. Beide zijn totalitaire systemen. Beide zijn ons bedreigende grootmachten. Het aanwijzen van Israel als de grote schuldige bewijst dat volkssentimenten altijd maar een klein vonkje nodig hebben om de boel compleet in de fik te zetten. Zie de rattenbestrijding, zie het fanatisme waarmee wolven uit ons land weg worden geschoten en zie dus de jodenhaat. Zowel binnen ultrarechts als binnen ultralinks (zo noem ik het gemakshalve nog maar even, hoewel die begrippen verouderd zijn) is dit waar te nemen.

Mandela

Wat ik op tijdlijnen van Palestijnse medestrijders hier in het westen lees aan jodenhaat is schrikbarend. Maar het is gemeengoed geworden in bepaalde ‘hippe’ segmenten van de huidige maatschappij. Zo wordt de link met het apartheidsregime van Zuid Afrika klakkeloos gelegd. Met witte onderdrukkers en zwarte onderdrukten. Dat klopt sowieso al niet. En dan Hamas zeker als een soort Nelson Mandela? De activisten voor ‘rechtvaardigheid’ hier in het westen, trappen in volksgeloof. Ratten zijn vies, wolven moeten afgeschoten worden en joden moeten weg.

Herken terreur

Ik heb de jaren ’70 als jonge tiener behoorlijk bewust meegemaakt. Terroristische bewegingen als de RAF werden in de woestijn door de PLO getraind voor aanslagen en moordpartijen. De beelden van de gijzeling tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München staan op mijn netvlies gebrand. Gewelddadig zoekt gewelddadig op. Hoe het moet met de vrede in Israel / Palestina weet ik nog niet. Maar het helpt in elk geval niet wanneer er aloude volkssentimenten worden aangeboord en de Staat Israel ‘from the River to the Sea’ wordt weggevaagd. Daarbij: het gaat ook om onze vrijheid.